Acupunctuur Amsterdam
020-6699652 / 06-52090166
info@acupunctuurpraktijk-amsterdam.nl
acupunctuur amsterdam

PRIVACY VERKLARING

Ik ga met de grootste zorgvuldigheid om met uw persoonlijke gegevens.
Ik zal deze gegevens nooit aan derden laten zien. Uitsluitend uw naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN en Zorgverzekeringsnummer staan op uw rekening(en) van mijn behandeling(en) en zijn vereist bij de zorgverzekeraar om probleemloos te kunnen declareren.
Uw dossiergegevens worden alleen doorgegeven na uw expliciete schriftelijke toestemming.
Het is uw recht om te alle tijde uw gegevens te laten vernietigen.
Ik draag er zorg voor dat onbevoegden geen vrije toegang hebben tot uw gegevens.
Ik ben wettelijk verplicht om uw gegevens 15 jaren te bewaren, tenzij u dat niet wilt.
Mail, telefoongegevens of wat dan ook worden in geen geval gedeeld.
Heeft u andere wensen laat het mij weten.

Bij de intake kunt u mij laten weten wat u wel en niet toestaat

Leonard Tan - Acupuncturist te Amsterdam, AGB code 90022473

Heeft u nog vragen?

Neem dan vandaag nog even vrijblijvend contact met mij op: contact acupunctuur amsterdam
Acupunctuur Amsterdam is lid van: acupunctuur nederland